Aanmelden als lid

Aanmelden als nieuw lid:

Aanmelden als lid kan vrij eenvoudig. Vul onderstaande formulieren in en geef, app of mail deze aan de secretaris.

aanmeldformulier VV Godlinze

 

Ogen
Functie: Secretaris
Naam: Mw. Ina Winkel
Tel.: 06-21655224 | Mail: ina.winkel@hotmail.com

 

 

Contributies per half jaar (vanaf 1 januari 2016)

Leeftijd begin contributieperiode Automatische incasso Nota
Tot 8 jaar € 19,00 € 21,50
8-9 jaar € 26,50 € 29,00
10-11 jaar € 34,50 € 37,00
12-13 jaar € 42,00 € 45,00
14-15 jaar € 50,00 € 52,50
16-17 jaar € 58,00 € 60,50
Senioren € 82,50 € 85,00
Niet spelend lid € 21,50 € 24,00