«

»

mei 03

Afschrijving contributie in mei

De contributie voor het tweede deel van het seizoen zal 15 mei worden afgeschreven.  Als bestuur hebben we gekeken naar de situatie van het innen van de contributie, juist in de periode van Coronatijd en ook gelet op de situatie dat we helaas niet actief kunnen sporten op het voetbalveld. Moeten we de contributie wel innen of wellicht een percentage van de contributie? Een tussentijdse aanpassing van de contributie zonder raadpleging in een  ledenvergadering is formeel gezien niet mogelijk. Een tussentijdse ledenvergadering is op dit moment niet realistisch. Dit betekent dat we nu nog de normale contributie zullen innen zoals ook is vastgesteld op de laatste ledenvergadering. We zullen als bestuur in de najaars-ledenvergadering met een voorstel komen voor de contributie rekening houdend met de coronamaatregelen en de beperkingen voor ons als sportvereniging.

Mochten mensen onverhoopt in een lastige situatie zitten en problemen ondervinden met de betaling, dan willen we hen vragen om contact op te nemen met 1 van onze bestuursleden. We vinden het van belang om maatwerk te kunnen bieden richting onze leden.

We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uiteraard dat we snel weer aan het sporten kunnen. Blijf gezond!

Hartelijke groet,

Het Bestuur